REGULAMIN

1. Sklep internetowy Dar-Kam.com dostępny pod adresem www.dar-kam.com prowadzony jest przez firmę Dar-Kam Mariusz Ambrozik, ul. Zanidzie 20, 32-091 Michałowice NIP: 6782766422 REGON: 361294750

2. Sklep internetowy Dar-Kam.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu.

3. Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie tylko za zgodą opiekuna.

4. Wypełnienie oraz wysłanie formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia. W przypadku płatności przelewem lub poprzez system Przelewy24 w momencie zaksięgowania wpłaty.

5. Dostępne formy płatności to przedpłata na konto oraz płatność Przelewy24

6. Zatwierdzając formularz zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

8. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta podlegają osobnej wycenie. Potwierdzeniem wyceny jest przesłana na adres e-mail faktura proforma.

9. Zamówienie może zostać anulowane przez klienta e-mailowo lub telefonicznie. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało wysłane.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Sposób dostawy wybierany jest w formularzu zamówienia.

11. Przy każdym produkcie pojawia się czas realizacji dla danego przedmiotu. Jest to czas potrzebny na jego wysłanie lub przygotowanie do odbioru. Uwzględnione są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego asortymentu.

12. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Klient jest o tym fakcie informowany pocztą elektroniczną. Zwrot wykonywany jest za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek podany przez Klienta lub przekazem pocztowym. Nadpłatę Klient może także odebrać w kasie sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Obsługi Klientów.

13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu. Zwracany towar powinien być kompletny tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami. Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów. Konsument obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Aby móc zwrócić paczkę, wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół – oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie do pobrania na stronie lub napisane odręcznie. Towar zwracany należy odesłać na adres:

Dar-Kam Mariusz Ambrozik
ul. Krakowska 325
32-091 Michałowice

Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania towaru. Zwrot wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek krajowy (PL). W przypadku dyspozycji złożonej przez Klienta o zwrocie przekazem pocztowym lub przelewem zagranicznym, koszty wykonania takiej operacji pokrywa Klient.

14. Reklamacje. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować o tym sklep oraz odesłać towar na adres sklepu:

Dar-Kam Mariusz Ambrozik
ul. Krakowska 325
32-091 Michałowice


Towar wadliwy prosimy odesłać w miarę możliwości razem z kopią dowodu zakupu np. fakturą VAT. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy; jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Dar-kam z siedzibą w Michałowicach

I. Definicje

1.Administrator-oznacza firmę Dar-kam z siedzibą w Michałowicach (32-091), ul. Krakowska 325. wpisana do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Krakowa pod NIP: 6782766422 REGON: 361294750, która poprzez Serwis Dar-kam.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie Dar-kam.com

6.Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b.Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d.Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I)www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.